Hellas

Hellas prosjekt:

Prosjektomfang: Smarte elektroniske lavspentmålere med 2G(Fase-I) og 3G (Fase-II) kommunikasjonsmodem.
Prosjektvarighet: 2016.4-2021.5
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet inkluderer produksjon og levering av en- og trefaset smartmåler med 2G(Fase-I) og 3G (Fase-II) kommunikasjonsmodem til Hellas-verktøyet - HEDNO.Etter fullføring av prosjektet er et estimat på rundt 100 000 enfases smartmålere og 140 000 trefasede smartmålere med 3G kommunikasjonsmodem blitt levert og vellykket installert i Smart Grid i Hellas.Alle målerne er integrert i tredjeparts ITF-EDV Froschl HES/MDMS (tysk).

Kundebilder: